ชื่อ :
E- mail :
โทรศัพท์มือถือ :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก(ป.ตรี)  :
ความถนัด :
ชื่อ - ชื่อสกุลผู้ ส่งข้อมูล :
เรื่อง / ประเด็นของการสื่อสาร / นิเทศ ฯ :
พิมพ์รายละเอียด :

ป้อนรหัสนี้ลงในช่องว่าง

 

เชิญอ่านข้อมูลการนิเทศ
หน้าแรก | Previous1 [2 ]3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next| หน้าสุดท้าย
[3649]โดย...   เครือวัลย์ เรื่อง..   รายชื่อตัวแทนกลุ่มเครือข่าย

จันจว้า                    ห้วยน้ำราก
แม่คำ  แม่ไร่           บ้านแม่คำ
ดอยนางนอน         ห้วยไคร้
ดอยฟลวง             อนุบาลโชคชัย
ป่าตึง                   โป่งน้ำร้อน
แม่จันทรายสวรรค์    บ้านแม่จัน
แม่สายเวียงพางคำ    แวียงพาน
ศรีผ่าซาง                 บ้านป่าซาง
 

เวลาบันทึก : 27 Aug 2012 05:35:57 PM
[3605]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   การหาชื่อนักเรียนที่หาย

การหาชื่อนักเรียนอีกทางหนึ่ง โดยการใช้โปรแกรมหาโดยการ login เข้าไปใน username และ pw  คลิก link ข้อมูลครู ผู้บริหาร เลือก ข้อมูลนักเรียน
/ค้นหารายชื่อนักเรียน ค้นหารายชื่อนักเรียน แล้วจะพบช่องให้พิมพ์ข้อความ ให้พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ต้องการหา คะ

เวลาบันทึก : 9 Aug 2012 05:18:21 PM
[3604]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   การหารชื่อนักเรียน

วิธีการคือให้ใช้ช่องหาชื่อนักเรียนซึ่งอยู่ด้านล่างของขอมูลนักเรียน โดยครูต้องเลื่อน scall bar ลงมา จะมีช่องให้พิมพ์ราชื่อ แล้วโปรแกรมจะบอกว่าชื่อนักเรียนไปอยู่ห้องไหน 
       หรืออีกวิธีหนึ่งคือ หาไปทีละห้อง(ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนไมามากคะ 
        ลองทำดูนะคะ ถ้ามีปัญหาก็ถามมานะคะ  ขอชื่นชมในความตั้งใจของครูคะ

เวลาบันทึก : 9 Aug 2012 05:03:37 PM
[3603]โดย...   สุรีย์ นันคำ เรื่อง..   แก้ไขข้อมูลนักเรียน ข้อมูลสมรรถนะการอ่าน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (แม่สาย)

เนื่องจากข้อมูลนักเรียน ที่กรอกเข้าสู่ระบบแล้ว  และเมื่อทำการแก้ไข  แล้วอินเทอร์เน็ตมีปัญหา  ทำให้ข้อมูลนักเรียนหายไป 1 คน  ฝากช่วยดูให้ด้วยนะคะ   ชื่อนักเรียน   ด.ช. ณัฏฐกิตติ์       บุญรสศักดิ์      ชั้น ป.1 รหัสประจำตัว  คือ 1058   โรงเรียนบ้านสันโค้ง   (แม่สาย)     ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

เวลาบันทึก : 9 Aug 2012 01:29:44 AM
[3601]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   คุณครูวีรพบ บั้งเงิน

ศน.ขอเป็นกำลังใจในการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับตำแหน่ง คศ.3 ซึ่งจริงๆ แล้วการทำงานของครูวีรพลนั้นมีความชำนาญการเป็นพิเศษ แล้วคะ ทนเหนื่อยหน่อยนะ แล้วจะรู้ว่าความสุขจากการที่เราเพียรพยายามปฏิบัติจนประสบความสำเร็จเป็นความสุขความภาคภูมิใจที่ยากจะอธิบายคะ

เวลาบันทึก : 6 Aug 2012 01:10:03 AM
[3600]โดย...   วีระพล บั้งเงิน เรื่อง..   ตอบรับใเกียรติบัตร

เกียรติบัตรการอบรมห้องสมุดอัตโนมัติตอนนี้ได้รับแล้วขอบคุณมาก.....และกิจกรรมหลังการอบรมตอนนี้จะพยายามทำควบคู่กันไปกับการทำผลงานคศ.3พยายามให้เสร็จเดือนกันยายนนี้ให้ได้และจะลุยได้เต็มที่ต่อไป

 

เวลาบันทึก : 31 Jul 2012 06:29:21 PM
[3565]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   การจัดห้องสมุด

เรียนคุณครูปภาดา โรงเรียนบ้ารจะตี คุณครู มลิวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยหก
                          คุณครูได้ขอแนวทางการจัดห้องสมุด และการจัดห้องสมุดมีชีวิต ศน ขอแนะนำวิธีการจัด ห้องสมุด ของ สองโรงเรียน นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะคะ  นำไปใช้ได้ผลอย่างไรแจ้งให้ ศน ทราบด้วยคะ
 

                           แนวการจัดห้องสมุด       

                            การจัดห้องสมุดอย่างง่าย     
          
                           ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต    

 

เวลาบันทึก : 25 Jul 2012 12:45:25 AM
[3564]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   การวางแผนพัฒนาห้องสมุด

เรียน คุณครูศิริขวัญ    

               คุณครูขอแผนพัฒนาห้องสมุด มา ซึ่งแผนพัฒนาต่างๆ มักเกิดจากสภาพปัญหา หรือความต้องการการพัฒนา ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีและวัตถุประสงค์ ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไร  ซึ่ง ศน.ได้สืบค้น มาให้ดูเป็นตัวอย่างนำไปปรับใช้ พอสังเขป ซึ่งจริงๆ แล้วก็มีอีกมากมายคะ
      ตัวอย่าง    แผนพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนโยธินบูรณะ  
                        แผนพัฒนาห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี

 

เวลาบันทึก : 25 Jul 2012 12:26:06 AM
[3558]โดย...   ศิริขวัญ นามหนวด เรื่อง..   ห้องสมุดอัตโนมัติ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ   และการใช้โปรแกรม  ยืม-คืนสื่อสิ่งพิมพ์  จะถ่ายทอดความร้ที่ได้รับให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์   และรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

เวลาบันทึก : 22 Jul 2012 02:00:26 PM
[3557]โดย...   ศิริขวัญ เรื่อง..   รายละเอียดแผนพัฒนาห้องสมุด

ขอความกรุณาอนุคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนการพัฒนาห้องสมุด  เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนฯ

เวลาบันทึก : 21 Jul 2012 09:24:09 PM
[3549]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   ภาพการอบรมห้องสมุดอัตโนมัติ

   ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 8 และ14  กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่คำ 
ท่านที่เป็นสมาชิก facebook และ Login เข้าไปดูและเป็นสมาชิกกลุ่มครูรัการอ่านได้คะ

http://www.facebook.com/groups/247297598642843/

เวลาบันทึก : 18 Jul 2012 04:38:33 PM
[3547]โดย...   เครือวัลย์ ดงปาลี เรื่อง..   การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

แจ้งโรงเรียนที่จะประกวดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ซึ่งปีนี้จัดกิจกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารรักการอ่าน และห้องสมุด ยอดเยี่ยมเหมือนเดิม  โดยมีกำหนดการ ดังนี้
   การคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่าย  วันที่ 25  กรกฎาคม  2555-  6  สิงหาคา  2555
   ส่งผลการคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ายและ ส่งรายชื่อคณะกรรมการ  10 สิงหาคม  23555
   ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่  15  ส.ค. 2555
   ประเมิน ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  วันที่ 27-31  สิงหาคม  2555 
    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประธานกลุ่มและโรงเรียน เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
   (กำหนดการอ่าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เวลาบันทึก : 18 Jul 2012 03:50:44 PM
[3535]โดย...   ศน วิชัย ชัยรินทร์ เรื่อง..   การตรวจสอบ ระบบนิเทศออนไลน์

อยากให้ ท่าน ศน เครือวัลย์ ได้ตรวจสอบ ระบบนิเทศออนไลน์ของท่าน เพราะ ผมได้ปรับปรุงระบบใหม่ครับ ว่า ทำงานได้ในระดับใดครับ

                            ขอบคุณ

เวลาบันทึก : 15 Jul 2012 09:52:08 PM
[3528]โดย...   บุหงา เผ่าฉาน เรื่อง..   ตอบประเด็นประเมินการอบรมโปรแกรมห้องสมุด
ให้ผู้เข้าอบรมตอบประเด็นคำถามต่อไปนี้ทางนิเทศ Online ๑. ก่อนการอบรมครั้งนี้ท่านตั้งความหวังจากการอบรมไว้อย่างไร ต้องการรับความรู้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมและนำความรู้จากการการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติไปปรับใช้ที่ห้องสมุดโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของครูและนักเรียน ๒. ท่านได้ความรู้ตามที่คาดหวังอย่างไร ได้ในเรื่องใดการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และวิธีการบันทึกเลขประจำหนังสือ ควรเพิ่มเติมในเรื่องใดควรมีผู้ให้คำแนะนำ(วิทยากรเพิ่ม)เพื่อการดูแลได้คลอบคลุ้เวลาในการมโปรแกรมห้องสมุด ๓. การอบรมครั้งต่อไปต้องการให้อบรมเรื่องอะไร ควรใช้เวลาในการอบรมมากกว่านี้เพราะผู้เข้าอบรมแต่ละท่านมีความรู้พื้นฐานไม่เท่ากัน และควรมีการอธิบายยกตัวอย่างให้มากกว่านี้ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ ข้าพเจ้าจะพยายามนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้ได้มากที่สุด และอยากให้มีการอบรมต่อยอดอย่างต่อเนื่องครับ...ขอบคุณค่ะ
เวลาบันทึก : 14 Jul 2012 05:04:29 PM
[3527]โดย...   นางสาวมลิวรรณ กันทายวง โรงเรียนบ้านห้วยหก อ.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง..   การประเมินผล การอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัติโนมัติ

ก่อนการอบรม รู้สึกว่ากลัวและประหม่า ว่าเราจะทำไม่ได้เพราะว่า  ไม่ค่อยเก่งในเรื่่องของการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด เนื่องจากมีหน้าที่สอนเด็กช่วงชั้นปฐมวัย  แล้วได้รับหน้าที่ใหม่ให้มาดูแลเกี่ยวกับห้องสมุด ซึ่งเด็กปฐมวัยต้องคอยดูแลอย่างไกล้ชิด  จึงไม่ค่อยมีเวลาศึกษางานห้องสมุดอย่างละเอียด แต่พอมาเข้ารับการอบรมในวันนี้ ซึ่งได้ลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งยังมีเอกสารประกอบอย่างชัดเจนทำให้เรียนรู้ได้ดีมากขึ้น และได้รับความรูมากขึ้น ค่ะ

      ในการอบรมครั้งต่อไป  อยากให้ใช้เวลาสัก  2  วันค่ะ  และอยากจะให้จัดการอบรมในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  การจัดมุม ต่าง ๆ   ค่ะ

เวลาบันทึก : 14 Jul 2012 05:04:08 PM

ขอขอบคุณ