:: บริการนิเทศฯ โดย อรินลัทธ์ จันทร์เลน กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชร.3
กระทรวงศึกษาธิการ::


[1 ] 2 3 4 5 Next| หน้าสุดท้าย

[220656]โดย...   hhhh เรื่อง..   dgdfg

dsgfhf


เวลาบันทึก : 19 Feb 2015 01:52:47 PM

[177017]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เข้าเว็บไซด์ของศน.อรินลัทธ์

  

คลิกเข้าเว็บไซด์ของศน.อรินลัทธ์ 


เวลาบันทึก : 25 Jul 2014 11:42:35 PM

[177014]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เข้าเว็บไซด์ของศน.อรินลัทธ์

คลิกเข้าเว็บไซด์ของศน.อรินลัทธ์ 


เวลาบันทึก : 25 Jul 2014 11:23:57 PM

[158870]โดย...   ชนารดี พรมจันทร์ เรื่อง..   ร.ร.ดอยแสนใจได้รับแผ่น CD วิทยาศาสตร์แล้ว

 ร.ร.ดอยแสนใจได้รับแผ่น CD วิทยาศาสตร์แล้ว 


เวลาบันทึก : 2 Jul 2014 05:33:07 PM

[118932]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   ส่งความสุขปีใหม่ 2557


เวลาบันทึก : 4 Jan 2014 09:19:44 PM

[118904]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   รายวิชาเพิ่มเติมวิทย์ม.ต้น

 รายวิชาเพิ่มเติมวิทย์ม.ต้น 

คลิก คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้


เวลาบันทึก : 15 Nov 2013 09:33:28 PM

[118898]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บข่าวการนิเทศศน.อรินลัทธ์

 คลิกเข้าดูความเคลื่อนไหวการนิเทศของศน.อรินลัทธ์ที่ https://sites.google.com/site/krutimarinlath/home


เวลาบันทึก : 12 Nov 2013 12:21:36 AM

[118895]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บการนิเทศของศน.อรินลัทธ์

 เว็บการนิเทศโรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงราย เขต 3ของศน.อรินลัทธ์

https://sites.google.com/site/krutimarinlath/home


เวลาบันทึก : 9 Nov 2013 01:38:37 PM

[118894]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์โรงเรียนแม่ลากเนินทอง

 เว็บไซด์โรงเรียนแม่ลากเนินทอง

https://sites.google.com/site/rongreiynbanmaelakneinthxng/

และ
 

เวลาบันทึก : 10 Nov 2013 01:20:03 AM

[118893]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์โรงเรียนแม่แพง

 เว็บไซด์โรงเรียนแม่แพง

https://sites.google.com/site/rongreiynbanmaephaeng/home


เวลาบันทึก : 10 Nov 2013 01:18:21 AM

[118892]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์โรงเรียนท่าข้าวเปลือก

 เว็บไวด์โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก

https://sites.google.com/site/rongreiynbanthakhawpeluxk/


เวลาบันทึก : 10 Nov 2013 01:17:18 AM

[118891]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์โรงเรียนแม่หะป่าไร่

 เว็บไซด์โรงเรียนแม่หะป่าไร่

https://sites.google.com/site/rongreiynbanmaeha/


เวลาบันทึก : 10 Nov 2013 01:15:59 AM

[118890]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2

 เว็บไซด์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2

https://sites.google.com/site/rongreiynphansuk2/kickrrm-sersthkic-phx-pheiyng


เวลาบันทึก : 10 Nov 2013 01:13:57 AM

[118885]โดย...   นิเทศโรงเรียน เรื่อง..   เว็บการนิเทศของศน.อรินลัทธ์

 https://sites.google.com/site/krutimarinlath/home


เวลาบันทึก : 6 Nov 2013 01:55:25 PM

[118883]โดย...   แม่หะป่าไร่ เรื่อง..   ที่อยู่เว็บ

https://sites.google.com/site/rongreiynbanmaehapari/home


เวลาบันทึก : 6 Nov 2013 01:22:50 AM

[118871]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์ใหม่ ปี 2556

คลิกเข้าสู่เว็บไซด์ศน.อรินลัทธ์


เวลาบันทึก : 28 Oct 2013 11:59:53 PM

[118870]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์ใหม่ ปี 2556

คลิกเข้าสู่รายละเอียดเว็บไซด์ศน.อรินลัทธ์


เวลาบันทึก : 28 Oct 2013 11:54:55 PM

[118832]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   เว็บไซด์ซ่อนหา

 คลิกเข้าที่หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานศึกษานิเทศก์พัฒนาหลักสูตรฯ

https://sites.google.com/site/klumnganhlaksutrkhet3/prachasamphanth


เวลาบันทึก : 15 Oct 2013 11:53:46 PM

[118822]โดย...   Aeon lath เรื่อง..   เว็บยังคงเดิม

เข้าเว็บนิเทศ  แล้วคลิก  หลักสูตร  ก็จะเจอเว็บของหลักสูตร


เวลาบันทึก : 4 Oct 2013 11:18:27 PM

[3714]โดย...   ศน.อรินลัทธ์ เรื่อง..   ไฟล์ดร.แอ๋ม

คลิกเข้าที่หน้าเว็บประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

https://sites.google.com/site/klumnganhlaksutrkhet3/prachasamphanth

หรือดาวน์โหลดไฟล์นี้เลยนะคะ ไฟล์จากดร.แอ๋ม


เวลาบันทึก : 22 Oct 2012 06:05:33 PM