มยุรา อินก๋อง  โรงเรียนบ้านเทอดไทย    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Document

งบประมาณ

0 บาท

รางวัล

เข้าร่วมโครงการระดับเขตพื้นที่

ประเภท

กลุ่มงานKM สพท.ชร.3

คำค้น(Keyword)

ISBN

วันที่เผยแพร่

1 มกราคม 2549

 

เปิดอ่าน 178 ครั้ง
คะแนนโหวต
0 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

แบบฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านเทอดไทย
สพป.ชร.3 

บทคัดย่อ
แบบฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์ จากสื่อสิงพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น ข่าว บทความ โฆษณา สารคดี บทร้อยกรอง และบทเพลง โดยมีกิจกรรม ๕ ขั้นตอน คือ เสนอสถานการณ์ กำหนดปัญหา กำหนดหลักการ จำแนกแยกแยะ และสรุปคำตอบ [จากภาพ /.. ok....]

ผู้เผยแพร่

ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของนวัตกรรม

มยุรา อินก๋อง
บ้านเทอดไทย
084-3783478
moei_dt@hotmail.com

/>
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/sornorcr/public_html/includes/function.php on line 24
เชิญสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : <–ป้อนรหัสตัวเลข
โรงเรียน :
ความคิดเห็น :
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเครือข่าย :